Cara Ternak Ayam – kampung ialah salah satu jenis ayam yang banyak diminati baik daging ataupun telurnya. Masyarakat sendiri mengenalnya […]